Regulamin

REGULAMIN REZERWACJI I NAJMU APARTAMENTÓW

I. Informacje Ogólne

Regulamin określa warunki , na których można dokonać rezerwacji i wynajmu apartamentów. Prezentowany regulamin stanowi integralną cześć umowy wynajmu. Każda osoba , która dokonuje rezerwacji, jednocześnie akceptuje warunki niniejszego regulaminu.
Apartament– lokal mieszkalny, opisany w ofercie przedstawionej na stronie internetowej Apartamenty Kotlarski , który Klient wynajmuje na pobyt czasowy w celach wypoczynkowych lub turystycznych.

II. Rezerwacje

1. Klient przesyła na adres e-mail dolmet@poczta.fm zapytanie dotyczące wybranego przez niego apartamentu celem dokonania rezerwacji lub dokonać rezerwacji telefonicznie nr 502292266.

Rezerwacja telefoniczna wymaga późniejszego potwierdzenia drogą mailową, brak tej formalności spowoduje anulację rezerwacji.

2. Celem potwierdzenia zgłoszenia rezerwacji wymagany jest zadatek w wysokości od 300 zł. do 1000 zł w zależności od wysokości sezonu lub długości pobytu, na poczet rezerwowanego pobytu lub całości kwoty wynajmu w ciągu 2 dni. Zadatki są bezzwrotne.

3. Rezerwacja jest skuteczna z chwilą uznania rachunku bankowego opłatą rezerwacyjną.
Całość za pobyt należy wpłacić 3 dni przed planowanym terminem przyjazdu ( decyduje data uznania rachunku bankowego) lub gotówką w dniu przyjazdu.

Całość musi być wpłacona najpóźniej w dniu rozpoczęcia najmu apartamentu.

W celu dokonania rezerwacji należy podać:
– datę planowanego przyjazdu oraz liczbę nocy
– planowaną godzinę przyjazdu
– liczbę osób w apartamencie
– imię i nazwisko
– numer telefonu
– adres email
– dane do faktury , jeśli będzie wymagana
4. W przypadku przyjazdu większej ilości osób niż zadeklarowanej podczas rezerwacji , Apartamenty Kotlarski zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zerwania umowy , co wiąże się z opuszczeniem apartamentu, lub jego nie udostępnieniem Klientowi

5. W przypadku wcześniejszego opuszczenia apartamentu lub późniejszego przybycia Apartamenty Kotlarski nie zwraca pieniędzy za niewykorzystany pobyt.

III. Warunki pobytu

1. Pobyt w apartamencie możliwy jest od godziny 16.00 w dniu przyjazdu do godziny 11.00 w dniu wyjazdu. Ewentualny wcześniejszy przyjazd lub późniejszy wyjazd możliwy jest po uzgodnieniu z z rezydentem, w miarę dostępności Apartamentu. Przyjęcie gości odbywa się od godz. 16 wymagany jest wcześniej telefoniczny kontakt w celu podania dokładnej godziny przyjazdu.

2. Goście zobowiązani są do utrzymania obiektu w stanie zastanym.

3. Na zabezpieczenie ew. szkód wyrządzonych przez klienta w apartamencie może być pobierana kaucja w wysokości 200 zł, w dniu przyjazdu do apartamentu. Kaucja zwracana jest w dniu wyjazdu . Klient jest zobowiązany do poinformowania rezydenta o wyrządzonych szkodach w apartamencie i niezwłocznego pokrycia strat w przypadku kiedy kaucja nie została pobrana. Jeżeli kaucja została pobrana a straty przewyższają wysokość kaucji klient jest zobowiązany do niezwłocznego pokrycia różnicy. Wysokość odszkodowania ustala Apartamenty Kotlarski według własnej kalkulacji.

4. Zabronione jest nieprzestrzeganie ciszy nocnej w godzinach od 22.00 do 6.00 rano, palenie papierosów w Apartamencie, łamanie zasad P.Poż , BHP, niszczenie Apartamentu lub wynoszenie z apartamentu jego jakiejkolwiek części. Klient ma obowiązek zabezpieczyć apartament podczas swojej nieobecności poprzez zamknięcie okien i drzwi, wyłączenie urządzeń mogących stanowić zagrożenie P.Poż.

5. W przypadku naruszenia zasad określonych w niniejszym punkcie Apartamenty Kotlarski jest uprawnione do potrącenia z kaucji kosztów doprowadzenia Apartamentu do stanu poprzedniego. W przypadku gdy wartość w/w roszczeń przekracza wartość kaucji, Klient obowiązany jest pokryć tę różnicę niezwłocznie.

6. W przypadku rażącego naruszenia zasad określonych w niniejszym punkcie, Apartamenty Kotlarski jest uprawnione do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym i usunięcia Klienta wraz z osobami mu towarzyszącymi z apartamentu w asyście Policji.

7. W przypadku zgubienia kluczy – karty do apartamentu , goście zobowiązani są do uiszczenia opłaty w wysokości 100 zł.

8. Zwierzęta nie są akceptowane.

9. Regulamin nie dotyczy apartamentu Merlin Monroe – posiada on własny regulamin.

Dane osobowe (adres e-mail) przekazywane przez klientów będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji rezerwacji oraz ewntualnego wysyłania informacji o akcjach promocyjnych. Dane osobowe nie zostaną przekazane ani odsprzedane żadnym osobom trzecim.

Newsletter

Chcesz być zawsze na bieżąco ?

Zapisz się koniecznie do naszego newslettera !